Nörolojik Fizyoterapi

Nörolojik fizyoterapi uygulaması, fizik tedavi ve rehabilitasyon branşı kapsamında gerçekleştirilen bir dizi tedavi uygulaması içermektedir. Nörolojik problemler sinir hasarları sonucu meydana gelmektedir ve nörolojik problemlerini meydana getirebilecek çok sayıda farklı durum bulunmaktadır. Enfeksiyonlardan çeşitli travmalara kadar nörolojik problem doğurabilecek sayısız problem bulunmaktadır. Bu tip sorunlar ortaya çıktığı takdirde nörolojik fizyoterapi kapsamında hastaların yaşadığı problemi kontrol altına almak ve bazı durumlarda iyileştirebilmek mümkündür. Nörolojik problemler çeşitli tedavi uygulamaları ve nörolojik fizyoterapi kapsamında tedavi edilmedikleri durumda kas iskelet sistemini de tehlikeye atan negatif sonuçlar ortaya çıkabilir.

Nörolojik fizyoterapi uygulamaları ile birlikte gerçekleştirilen teknikler, hastaların hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bazı hastalıklarda tedavi imkanı olmayabilir ancak hastanın kendine yetebilmesi ve en azından günlük aktivitelerini rahat bir şekilde devam ettirebilmesi için nörolojik fizyoterapi çalışmaları uygulanabilmektedir. 

Nörolojik fizyoterapi uygulamalarında tanı sürecinde elde edilen bilgilerin büyük bir önemi vardır. Çünkü tanı sürecinde elde edilen bilgiler ışığında tüm nörolojik fizyoterapi süreci planlanmaktadır. Hastaların mevcut hastalıkları, yaşadıkları sinir hasarının derecesi ve kas iskelet sisteminin bu problemden ne kadar etkilendiği uygulanacak tekniklerin nasıl, ne kadar, hangi sıklıkla olacağını belirleyecektir. Bu sebeple nörolojik fizyoterapi çalışmalarında her hastanın kendisine özel biricik bir tedavi programı olması gerekir. Hasta özelinde, o hasta için en verimli olacak tedavi planlamasının yapılması ve hastanın ihtiyaç duyduğu tekniklerin kullanılması, nörolojik fizyoterapi sürecinin başarıya ulaşması için gereklidir. 

Nörolojik Fizyoterapi Uygulamaları Nelerdir?

Nörolojik fizyoterapi uygulamalarına çok sayıda farklı sebep üzerinden başvurulabilir. Yaşanan problemler sinir sistemini etkiliyor ve buna bağlı olarak kas iskelet sistemi problemleri gelişiyorsa çeşitli tedavi uygulamalarına başvurulmaktadır ve bu süreçte nörolojik fizyoterapi çalışmalarının büyük bir etkisi bulunmaktadır. 

Omurilik yaralanmaları, çok sayıda sinir ağının birleştiği geçtiği bir nokta olduğu için bu kapsamda sıklıkla tedavisi planlanan problemlerden biridir. Travmatik beyin hasarları, inme yani felç durumları, Multiple Skleroz yani MS gibi hastalıklar nörolojik fizyoterapi kapsamında değerlendirilebilir. Bu problemler ağır ve hastanın hayat kalitesini büyük oranda düşüren problemlerdir. Nörolojik fizyoterapi her zaman net bir tedavi uygulaması olarak değil, hastanın yaşadığı problemin geciktirilmesi ya da günlük hayattaki aktivitelerini daha iyi yapılabilmesi adına da uygulanır.

Tüm bunlara ek olarak sinir yaralanmaları, sinir işlevlerinde kayıp, yüz felci, Gullian-Barre sendromu, parkinson hastalığı ve kas hastalıkları nörolojik fizyoterapi uygulamalarının değerlendirildiği başka durumlardır.   

Nörolojik Fizyoterapi Teknikleri ve Sonrası

Nörolojik fizyoterapi uygulamaları direkt olarak iyileştirici bir tedavi olmasa dahi daima hastanın hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlayan teknikler içermektedir. Bu kapsamda modern tıp tekniklerindeki gelişmeler ve tıp teknolojilerindeki ilerlemeler nörolojik fizyoterapi uygulamalarının da gelişmesine olanak tanımıştır. Günümüzde çok sayıda farklı yöntemle gerçekleştirilen nörolojik fizyoterapi uygulamalarında teknolojik cihazlar da başarıyla kullanılmaktadır. Bazı bantlama teknikleri, oral motor rehabilitasyon uygulamaları, kassal kuvvet eğitimi, özel hareketlerle mental pratik, MAT aktiviteleri, Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon uygulamaları, motor öğrenme ve planlama uygulamaları, nöromüsküler elektrik stimülasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon ve özel eklem, yumuşak doku mobilizasyon uygulamaları nörolojik fizyoterapi kapsamında teknolojik cihazla ya da teknolojik cihazdan bağımsız olarak gerçekleştirilen yöntemlerdir. 

Nörolojik fizyoterapi uygulamalarının net bir süresi bulunmamaktadır hatta hastalıkların bir kısmı kalıcı ve tedavisi bulunamamış problemler oldukları için hastanın hayat kalitesini uzun yıllar boyunca yükseltmeyi amaçlayan tedaviler uygulanabilir. Amaç tamamen hastanın daha uzun yıllar boyunca kendisine yetebilmesini ve günlük aktivitelerini başarıyla gerçekleştirebilmesini sağlamaktır. Nörolojik fizyoterapi sürecinde sabit bir tedavi programı izlenemez. Hastanın mevcut durumu üzerinden sık sık değerlendirmeler yaparak uygulanan teknikleri geliştirmek ve farklılaştırmak gerekmektedir. Bazı durumlarda nörolojik fizyoterapi uygulamaları hastanın kalıcı olarak iyileşmesini sağlarken bazen yalnızca mevcut probleminin oluşturduğu etkileri kontrol altında tutmaya yaramaktadır. Ancak tedavi sürecinde ister tek başına ister destekleyici rolde olsun hasta hayat kalitesi için büyük faydalar sunmaktadır. 

blog