İzmir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Hangi Tür Hastalar Gelmeli | Uzm. Dr. Gülten TAN AKSOY

Ortopedik Yaralanmalar: Kırıklar, çıkıklar, burkulmalar, spor yaralanmaları gibi durumlar fizik tedavi gerektirebilir. Bu tür yaralanmaların rehabilitasyonu ve güçlendirme çalışmaları fizik tedavi merkezinde yapılabilir.

Kas İskelet Sistemi Sorunları: Sırt ağrısı, boyun ağrısı, eklem ağrıları, bel fıtığı gibi kas ve iskelet sistemi sorunları fizik tedavi ile tedavi edilebilir. Bu durumlarda fizik tedavi, ağrıyı azaltmaya, esnekliği artırmaya ve güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Nörolojik Bozukluklar: İnme, multipl skleroz, serebral palsi gibi nörolojik bozukluklar fizik tedavi gerektirebilir. Fizik tedavi, kas kontrolünü geliştirmeye, dengeyi iyileştirmeye ve hareket yeteneğini geri kazandırmaya yardımcı olabilir.

Romatizmal Hastalıklar: Osteoartrit, romatoid artrit gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde fizik tedavi önemli bir rol oynayabilir. Bu hastalıklarda fizik tedavi, eklem hareketliliğini artırmaya, ağrıyı azaltmaya ve fonksiyonları iyileştirmeye yönelik tedaviler sunabilir.

Nöromüsküler Bozukluklar: Miyopati, polimiyozit, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi nöromüsküler bozukluklar fizik tedavi gerektirebilir. Fizik tedavi, kas gücünü artırmaya, kas fonksiyonlarını korumaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Solunum Sorunları: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım gibi solunum sorunları fizik tedavi ile tedavi edilebilir. Solunum egzersizleri ve solunum kaslarını güçlendirmeye yönelik tedaviler fizik tedavi merkezinde uygulanabilir.