Non-Spesifik Bel Ağrısı

Non-spesifik bel ağrısı, sinir kökü basısı veya altında yatan ciddi bir durum olmaksızın bel bölgesinde oluşan semptomlar olarak tanımlanır. Yaşlanma ile birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Non-spesifik bel ağrılı bireylerde ‘core’ bölgesindeki değişimler belirtilmiş olmakla birlikte ağrının ‘core’ enduransı ile ilişkisi non-spesifik bel ağrısı olan yaşlı bireylerde bilinmemektedir.