Skolyoz – Cerrahi Tedavi

Skolyozlu kişinin tedavisinde orta derecede eğriliği olan ( 20-40 derece), henüz iskelet gelişiminin tamamlanmadığı, eğrilik açısı artmakta olan hastalarda korse tedavisi uygulanmaktadır.

Erişkin bireylerde veya büyümesi, kemik gelişimi tamamlanmış 17 yaş üstü hastalarda korse tedavisi etkin bulunmamaktadır.Korse kullanımı kişinin eğriliğine özel programlanmış egzersizlerle daha etkin sonuç vermektedir.Korsenin faydalı olması için, kişinin özel duruma bağlı olmakla birlikte genellikle günde en az 20, mümkünse 22 saat takılması önerilmektedir.

Cerrahi Tedavi

Ergenlik öncesi dönemde fark edilebilir düzeylere ulaşan idyopatik skolyozların büyük çoğunluğunda korse tedavisi eğrilik artışını engelleyebilir. Ancak korsenin başarılı olamadığı veya geç tanınmış bir grup hasta için cerrahi tedavi en ideal seçenektir.

Hastanın yaşına, büyüme evresine, eğriliğin derecesi, yeri ve tipine göre farklı cerrahi teknikler kullanılmaktadır.Cerrahi tedavide standart uygulama eğriliğe dahil omurgaları vidalar veya kancalarla tespit ettikten sonra omurganın düzeltilmesi ve düzeltilmiş haliyle omurganın dondurulmasıdır.

Her türlü cerrahi riskler ve tehlikeler içerir. Ancak günümüzde modern tıbbın imkanlarıyla deneyimli ellerde uygulanan idyopatik skolyoz cerrahisi, genel olarak sağlıklı, omurgasında doğumsal kusurları olmayan sağlıklı bir ergende mükemmel sonuçlar vermektedir. Herhangi bir tedavinin risklerini tartışırken, olasılıkları sağlıklı bireylerle değil, tedavisiz bırakılmış hastalarla karşılaştırmak lazımdır. Başarılı bir skolyoz cerrahisinden sonra, hastalar 1 ay içinde normal yaşamlarına dönebilmekte, 4-6 ay sonra ameliyat öncesi yapabildikleri aktivitelerin tümünü yapabilmektedir. Skolyoz ameliyatı ileriki yaşlarda hamileliğe, çocuk sahibi olmaya, meslek edinmeye engel değildir.

Büyümesini tamamlamış çocukların estetik sorun yaratmayan eğriliklerini ameliyat etmek gerekmez. Ancak çocuğu ve ailesini mutsuz edecek boyuta ulaşmış veya ilerleme riski taşıyan eğrilikleri, cerrahinin olası risklerini düşünerek tedavisiz bırakmak da kabul edilebilir bir davranış değildir. Tedavi kararı çocuk omurga hastalıkları konusunda deneyimli bir cerraha danışılarak verilmelidir.

blog